top of page

นโยบายบริหารสำคัญประจำปี 

เปลี่ยนสิ่งที่ควรเปลี่ยนอย่างกล้าหาญ และทำมันให้ถึงที่สุด!

Screen Shot 2565-08-25 at 20.10_edited.jpg

บุคคลากร

ความก้าวหน้าพัฒนาผ่านความร่วมมือของแต่ละบุคคล แสดงถึง ความสามัคคี

ซึ่งเป็นจุดแข็งขององค์กร วิธีการทำงานที่ใช้ จุดแข็งและ ความคิดของคุณ เชื่อมโยงกับแต่ละผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

เทคนิค

โลกเปลี่ยนไปจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ความต้องการในสาขาใหม่ ๆ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์มีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ

S__317767715.jpg
Screen Shot 2565-08-25 at 20.25.20.png

ความเร็ว

โลกกำลังเคลื่อนไปสู่โทรคมนาคม ทุกอย่างต้องพัฒนาเร็วกว่าที่เคย

ตระหนักถึงความเร็วที่ลูกค้าต้องการและพยายามทั้งตัวคุณเองหรือคนรอบข้างเพื่อเพิ่มการตอบสนองให้มากขึ้น

รูปแบบที่ควรทำต่อจากนี้ หลังจาก『ปฎิรูปโครงสร้างปี 2564』

 ●แต่ละคนต้องมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์รอบตัวเอง และทำหน้าที่อย่างกระตือรือร้น

  『การสื่อสาร』เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบระดับของตนเอง

 ●พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่า『ลูกค้ามีความต้องการสิ่งใด?』และนอกจากนี้จะต้องพยายามร่วมมือปรับปรุงให้เข้าใกล้เป้าหมายได้มากที่สุด

แบ่งปัน“จุดแข็ง”ของบันโดเดนเซนกรุ๊ป เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า 

จัดเตรียมสิ่งที่สามารถ"ดึงดูด"ให้ลูกค้าสนใจโดยการจัดวางระบบการผลิตแบบใหม่

636635.jpg
1B0DF5C7-C405-4C17-A94A-6DB4EAA8E0D6_edited.jpg

เสริมความแข็งแกร่งในการทำกิจกรรม CSR

มุ่งเป้าหมายในการบริหารจัดการให้ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องภายใต้รูปแบบ การทำ CSR ซึ่ง『  บริษัทจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและอุทิศตนในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง』

original.png

วิสัยทัศน์

บริษัท บันโด เดนเซน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสายไฟแบนแบบยืดหยุ่น FFC (Flexible Flat Cable) โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

การพัฒนาผู้ผลิตขายมายาวนานกว่า 60 ปี!

บันโด เดนเซนฯ เป็นบริษัทที่พัฒนา ผลิต และจำหน่ายสายเคเบิลที่ใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

ปัจจุบัน เรายังพัฒนาและขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดตามโรงงานผลิตเหล่านั้น

Picture2.png
Picture5.png
Citrus Fruits
Screen Shot 2565-08-25 at 20.42_edited.jpg

เพิ่มพลัง
การเจริญเติบโต

bottom of page